MENU
Privacy Verklaring 2022

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je over welke gegevens Jasmijn Brussé Fotografie van jou verzamelt en waarom. Jasmijn Brussé Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens

Jasmijn Brussé Fotografie
Troelstrastraat 48
2841 CP Moordrecht

www.jasmijnbrusse.nl
info@jasmijnbrusse.nl
KVK: 57830444

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Jasmijn Brussé Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt, bij het invullen van het contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op haar website

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Jasmijn Brussé Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen voor haar dienstverlening
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Delen en bewaren van persoonsgegevens

Jasmijn Brussé Fotografie verstrekt de persoonsgegevens met niemand. De gegevens komen na het invullen van de betreffende formulieren direct in de mailbox van Jasmijn Brussé Fotografie. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord op het netwerk van Jasmijn Brussé Fotografie. Jasmijn Brussé Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jasmijn Brussé Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jasmijn Brussé Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Jasmijn Brussé Fotografie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jasmijnbrusse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jasmijn Brussé Fotografie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Jasmijn Brussé Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Jasmijn Brussé Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jasmijnbrusse.nl

SLUIT