MENU
Algemene Voorwaarden Bruidsfotografie 2022

De volgende algemene voorwaarden van Jasmijn Brussé Fotografie zijn van toepassing op alle producten of diensten die worden aangeboden door Jasmijn Brussé Fotografie. Als de klant gebruik wil maken van deze diensten, dient de klant kennisgenomen te hebben van deze algemene voorwaarden.


Artikel 1. Offertes en aanbiedingen

Offertes zijn volledig onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle in offerte genoemde prijzen zijn inclusief wettelijke heffingen (BTW). Tenzij anders overeengekomen vervalt de offerte binnen 14 dagen na de datum van verzending door Jasmijn Brussé Fotografie.

Artikel 2. Facturen en betaling

Bij het boeken van de diensten van Jasmijn Brussé Fotografie wordt de trouwdatum gereserveerd, na ontvangst van een reserveringsbetaling van €350. Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na het huwelijk te worden voldaan. Hier ontvangt de klant een factuur per e-mail voor. Betaling geschiedt middels bankoverschrijving. De reserveringsbetaling is een voorschot en kan niet worden terugbetaald bij annulering, tenzij hier een geldige reden voor is. Als de opdracht binnen 48 uur voorafgaand aan de bruiloft wordt geannuleerd om een geldige reden, zal het openstaande bedrag niet in rekening worden gebracht. Geldige redenen voor nietigverklaring van een reportage zijn: ziekte van de klant, overlijden van de klant en/of naaste familieleden.

Artikel 3. Overeenkomst

De klant dient het aanbod expliciet te aanvaarden. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de reserveringsbetaling is voldaan. Jasmijn Brussé Fotografie is gerechtigd de overeenkomst voor diensten uit te voeren op haar eigen technische discretie, in de stijl en van de kwaliteit die standaard is voor het werk van Jasmijn Brussé Fotografie. In het geval dat Jasmijn Brussé Fotografie wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is om een overeenkomst voor diensten na te komen, zal Jasmijn Brussé Fotografie in overleg met de klant een passend alternatief regelen.

Artikel 4. Levering

Jasmijn Brussé Fotografie is verantwoordelijk voor de selectie van de aangeleverde bestanden. Jasmijn Brussé Fotografie levert nooit onbewerkte of RAW-bestanden. Alle foto’s worden zorgvuldig nabewerkt op onder andere: helderheid, kleur, contrast en uitsnede. Deze nabewerking is een essentieel onderdeel van de werkwijze Jasmijn Brussé Fotografie. Aanvullende nabewerkingsactiviteiten, zoals het aanpassen van elementen in de foto’s zijn mogelijk na overleg en voor een extra vergoeding. De klant ontvangt een privé online gallery met de nabewerkte foto’s van de bruiloft in hoge resolutie. De fotobestanden worden uiterlijk 8 tot 10 weken na de bruiloft geleverd. De klant selecteert de foto’s voor het album.Vervolgens maakt Jasmijn Brussé Fotografie het album op. Het ontwerp wordt naar de klant gestuurd voor goedkeuring of eventuele wijzigingen. Na deze eventuele wijzigingen en akkoord van de klant, wordt het album besteld. De levertijd na bestelling bedraagt 3 tot 4 werkweken. Leveringstermijnen zijn gebaseerd op schattingen en afhankelijk van de betrokken leveranciers. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de desbetreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. Na overdracht van de fotobestanden is de klant verantwoordelijk voor het bewaren van de geleverde foto’s. Jasmijn Brussé Fotografie bewaart een back-up van de reportage tot 1 jaar na de oplevering van de foto’s. Dit is echter een extra dienst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 5. Auteursrecht

De originele bestanden en auteursrechten zijn en blijven het eigendom van Jasmijn Brussé Fotografie. Bij online publicatie van de foto’s dient de naam van de fotograaf vermeld te worden. Commercieel gebruik door leveranciers is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van Jasmijn Brussé Fotografie. De foto’s zijn stuk voor stuk met zorg bewerkt. Om de stijl en kwaliteit van Jasmijn Brussé Fotografie te waarborgen, mogen de foto’s niet bewerkt worden door de klant. De klant verleent toestemming aan Jasmijn Brussé Fotografie om de gemaakte foto’s te gebruiken of te publiceren voor promotie en of marketingdoeleinden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Als Jasmijn Brussé Fotografie niet in staat is om te fotograferen als gevolg van overmacht zoals ziekte, extreme weersomstandigheden, verkeersongeval of enige andere reden waar geen invloed op uit te oefenen is, kan zij hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Jasmijn Brussé Fotografie zal in deze gevallen een vervangend collega sturen met vergelijkbare stijl en kwaliteit. Jasmijn Brussé Fotografie zal na de bruiloft zelf de overige werkzaamheden uitvoeren en zo haar eigen stijl toepassen op de door haar collega gemaakte foto’s. Als Jasmijn Brussé Fotografie enig specifiek moment mist tijdens de bruidsreportage, dan kan zij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Camera’s, harde schijven, lenzen, flitsers en geheugenkaarten kunnen technische storingen geven. Jasmijn Brussé Fotografie doet er alles aan om schade of verliezen gerelateerd aan technisch falen te voorkomen maar is hier niet aansprakelijk voor.

Artikel 7. Akkoord Algemene Voorwaarden

Door middel van de reserveringsbetaling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

SLUIT